Home >

Caminul Felix Internationella Familjebyar Brochure

Felix Familjebyar bemöter detta problem genom att skapa familjer lokalt där dessa barn redan bor. Vi har sett att det är möjligt att bryta den onda cirkeln, riva sönder stigmatiseringen och påverka samhället i grunden för positiv förändring så att barnen kan växa upp med värdighet, i trygga förhållanden.

Verified by MonsterInsights